Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Tämä sivu esittää Latuviitan päivityshistorian aikajärjestyksessä kesäkuusta 2011 alkaen.

 

Julkaistut ohjeet ja palvelut ovat varmasti toimineet julkaisuhetkellään, mutta ajan myötä asioilla on tapana muuttua.  Lähtöaineistojen tiedostomuodot vaihtuvat, ohjelmistot päivittyvät eivätkä verkkopalvelutkaan pysy samanlaisina.  Siitä syystä kaikki vanhat julkaisut eivät välttämättä enää toimi esitetyllä tavalla.

 

Havaituista virheistä voi tehdä ilmoituksen palautelomakkeella.  Palautteen perusteella ohjeet joko korjataan vastaamaan muuttunutta tilannetta tai niihin lisätään asianmukaiset varoitukset.

Tärkeimmät päivitykset aikajärjestyksessä

 • Uusi ohje: GeoPackage-vektoritietokannan luominen GDAL:lla ja tietokannan käyttäminen OpenJUMP-ohjelmalla GeoPackage_GDAL_ja_OpenJUMP.pdf.  ALPO 2014 -seminaarin työpajan materiaali (16. kesäkuuta 2014).
 • Päivitetty WFS-palveluun Helsingin liikenneonnettomuusaineisto.  Aineistoon kuuluu nyt 35044 onnettomuutta vuosilta 2000-2012 (25. huhtikuuta 2014).
 • Uusi ohje:  Maanmittauslaitoksen avoimena datana julkaistavaan maastotietokannan tiestö sisältää yli 800 tuhannen kilometrin erittäin hyvälaatuisen tieaineiston.  Tämän ohjeen avulla voit parantaa aineistoa entisestään jalostamalla siitä reitityskelpoisen Spatialite-tietokannan,  joka osaa etsiä lyhimmän reitin annettujen alku- ja loppupisteiden välille Maastotietokannan reititys ja Spatialite (30. maaliskuuta 2014).
 • Uusi ohje: Joskus paikkatietoja on tarve jakaa tekstitiedostoina.  Pisteet voidaan silloin esittää helposti X- ja Y-koordinaatteina, mutta viivojen ja alueiden esittäminen on hieman vaikeampaa.  Nämäkin voidaan kuitenkin esittää tekstinä kirjoittamalla ne Well Known Text (WKT) -määrittelyn mukaan.  Tässä ohjeessa esitetään WKT:n muuntaminen paikkatietomuotoon Spatialite-gui -ohjelman avulla.  Esimerkkiaineistona on Helsinki 2050 -yleiskaavan valmisteluun liittyvän kyselyn vastaukset  WKT-muotoisten_paikkatietojen_haltuunotto.pdf (26. helmikuuta 2014).
 • Uusi ohje: Spatiaali-indeksi mahdollistaa nopeat aluerajaukseen perustuvat valinnat Geopaketista. Spatiaali-indeksin teko ei toistaiseksi ole mahdollista GDAL:lla, mutta toisella avoimen lähdekoodin GeoPackage-kirjastolla, "libgpkg":llä se onnistuu. Kirjoitu aiheesta OpenJUMP:in blogissa http://openjump.blogspot.fi/2014/02/openjump-and-geopackage-part-2-spatial.html (22. helmikuuta 2014).
 • Uusi ohje: Geopaketti (GeoPackage) on uusi, 13. helmikuuta 2014 hyväksytty OGC-standardi paikkatietojen jakelemiseen.  Se on monipuolisempi kuin shapefile, ja toisin kuin GML-tiedostoja, geopakettia voi käyttää tehokkaasti sellaisenaan. Kirjoitus OpenJUMP:in blogissa toisaalla netissä:http://openjump.blogspot.fi/2014/02/openjump-plus-reads-ogc-geopackages.html (19. helmikuuta 2014).
 • Uusi ohje: Lisää vanhojen karttojen georeferoinnista.  Tässä ohjeessa georeferoidaan senaatin kartaston karttalehtiä QGIS-ohjelmalla käyttämällä vertailuaineistona Maanmittauslaitoksen peruskarttoja Kapsi ry:n julkisesta WMS-palvelusta.   Senaatin_kartaston_georeferointi.pdf  (13. tammikuuta 2014).
 • Uusi ohje: Moni tietää, että ESRI:n world file:ssä eli ns. TFW-tiedostossa on kaksi parametria, joilla voidaan ilmoittaa, kuinka paljon kuvaa kuuluu kiertää.  Harva kuitenkaan osaa näitä parametreja tulkita tai kirjoittaa, mikä ei ole suuri vahinko, koska hyvin harva ohjelma niitä tukeekaan.   Jos aihe kuitenkin sattuu kiinnostamaan, niin tämä Excelillä tai Open Officella toimiva taulukkolaskentapohja luo ja tulkitsee kierrettyjä world file:jä.  Soluihin sijoitetut kaavat ja kommentit auttavat ymmärtämään tiedoston rakenteen rotated_worldfile.ods (20. joulukuuta 2013).
 • Uusi ohje: Maanmittauslaitos avasi uuden palvelun, josta voi ladata vanhoja karttoja skannattuina, georeferoimattomina kuvatiedostoina.   Ohjeessa esitetään, kuinka jolla skannatuille kartoille voi antaa koordinaatit Gimp:in, QGIS:in tai OziExplorin avulla sekä kuinka kuva voidaan varpata GDAL-ohjelmilla GeoTIFF-muotoon.  Excelillä tai Open Officella käytettävä taulukkolaskentapohja helpottaa oikeiden GDAL-komentojen tekemisessä.  Vanhojen_painettujen_karttojen_georeferointi.pdf   (17. joulukuuta 2013).
 • Uusi aineisto WFS-palvelussa: Tilastokeskuksen tilastoruudukko 1x1 km, johon on yhdistetty kuntajakoaputaulusta kunkin ruudun sijaintikunta vuosina 2005, 2010, 2011, 2012 ja 2013 (26. marraskuuta 2013).
 • Uusia ladattavia aineistoja: 10 metrin korkeusmalli yhtenä palana (7,8 Gt)  dem_10m.tif, 10 metrin korkeusmallin mukaan laskettu maan kaltevuus prosentteina, koko maa yhtenä palana (10 Gt)  dem_10m_slope_deflate.tif ja samasta aineistosta laskettu kaltevuuden suunta myös yhtenä tiedostona (10 Gt) dem_10m_azimuth_deflate.tif (6. marraskuuta 2013).
 •  Uusi aineisto WFS-palvelussa: Liikenneviraston maanteiden levähdys- ja pysäköintialueet v. 2011 (28. lokakuuta 2013).
 •  BitTorrentit on sammutettu, koska ne eivät oikein toimi, kun vain yksi jakaa.  Latuviitan latauspalvelut siirtyvät  Kapsiin http://latuviitta.kapsi.fi/ (25. lokakuuta 2013).
 •  Uusi aineisto WFS-palvelussa: Liikenneviraston hirvieläinonnettomuudet (22469 kappaletta) vuosina 2007-2011 (23. lokakuuta 2013).
 • Uusi aineisto WFS-palvelussa: Vantaan osoitteet (37011 kappaletta) vuodelta 2013 (20. lokakuuta 2013).  
 • Uusi aineisto WFS-palvelussa: Espoon rakennukset 9/2013 (11. lokakuuta 2013).
 • Kaksi uutta aineistoa WFS-palvelussa: Helsingin osoitteet (48136 kappaletta) ja Helsingin ravintolaterassit v. 2011-13 (13. syyskuuta 2013).
 • Uusi ohje: Helsingin kaupungin osoiteluettelo on julkaistu tekstitiedostona.  Tässä ohjeessa tekstitiedostosta tehdään oikea paikkatietoaineisto, vaihdetaan sen koordinaattijärjestelmä ja tehdään pientä hienosäätöä osoitteiden esittämistapaan  Helsingin_osoiteluettelon_haltuunotto.pdf (10. syyskuuta 2013).
 • Uusi ohje: EPSG-tietokannassa näyttää olevan kahdet eri koodit suomalaisille Gauss-Krüger-kaistoille eli ETRS-GKn-tasokoordinaatistoille.  Ohjeessa pyritään selvittämään miten tähän on tultu, miten  "ETRS89 / ETRS-GK27FIN" eroaa "ETRS89 / GK27FIN":stä (EPSG:3134 vs EPSG:3881) ja miten tilanne vaikuttaa käytännössä.  ETRS-GKn_ja_EPSG-koodit.html (5. syyskuuta 2013).
 • OpenStreetMap-aineistojen päivitysmenetelmä WFS-palvelussa on uusittu.  Aineistot päivitetään tästä alkaen GDAL:lla, koska osm2pgsql ei toimi heikolla Linux-palvelimella.  Muutoksen jälkeen palvelussa on nyt 4 OSM-tasoa: osm_point, osm_line, osm_polygon ja osm_relation (1. syyskuuta 2013).
 • Uusi WFS-palvelun esittelysivu, jossa näkyy kaikki WFS-palvelussa olevat aineistot taulukkona.  Jokaiselle aineistolle on tehty suoralatauslinkit, jotka hakevat palvelusta kymmenen kohteen suuruisen näytteen GML2-muodossa suoraan selaimelle  hip.latuviitta.org.html (1. syyskuuta 2013).
 • Uusi ohje: OpenJUMP pystyy nyt avaamaan OpenStreetMap:in XML-muotoiset tiedostot (.osm) suoraan levyltä ilman erillisiä muunnoksia  OpenStreetMap-XML_ja_OpenJUMP.pdf (28. elokuuta 2013).
 • Uusi aineisto WFS-palvelussa: Matka.fi -tietokannan linja-autopysäkit.  Lähde: Liikennevirasto (9. elokuuta 2013).
 • Uusi aineisto WFS-palvelussa: Helsingin, Espoon ja Vantaan liikennevaloristeykset.  Lähde: Helsinki Region Infoshare (31. heinäkuuta 2013).
 • Uusi latauspaketti: OpenJUMP Plus v. 1.6.3 sekä valmiiksi asennettu DB Query laajennus ja tuki Spatialite-versiolle 4.0.0. Toimii kaikissa käyttöjärjestelmissä, mutta Spatialite-funktiot ovat käytettävissä vain Windows:lla yhdessä 32-bittisen Javan kanssa.  Spatialiten käyttäminen Java-ohjelmista on konstikasta, joten käyttämällä tätä valmista pakettia saatat säästää paljon aikaa ja vaivaa  OJ-163-Plus-for-Spatialite.zip (18. kesäkuuta 2013).
 • Uusi ohje reitityksestä: Käytä OpenStreetMap-aineistoa, Spatialite-työkaluja ja OpenJUMP:ia ja rakenna oma, verkkoyhteyksistä ja palveluntarjoajista riippumaton  reitityssovelluksesi  OpenStreetMap-reititys_ja_Spatialite.pdf (18. kesäkuuta 2013).
 • Päivitetty aineisto WFS-palvelussa: Maaseutuviraston peltolohkot v. 2013 (26. huhtikuuta 2013).
 • Uusi ohje: Pari esimerkkiä siitä, kuinka reitityspalveluiden rajapintoja voidaan käyttää.  Ohjeessa käytetään OpenJUMP-ohjelmaa reittien hakemiseen OpenStreetMap-aineistoa käyttävästä yournavigation.org -palvelusta sekä Helsingin seudun liikenteen Pyöräilyn ja kävelyn reittioppaan rajapinnasta.   OpenJUMP_ja_reitityspalvelut.pdf (13. huhtikuuta 2013).
 • Uusi standardiaika: Maastotietokannan vuoden 2013 maasto1-tason  5822 shp-tiedostoa saa muunnetuksi Spatialite-tietokannaksi 91 minuutissa, jos spatiaali-indeksiä ei tarvita (28. maaliskuuta 2013).
 • Uusi ohje: Maanmittauslaitoksen korkeusmallin haltuunotto GDAL-ohjelmien avulla.  Esimerkkinä 10 metrin korkeusmalli, jonka 11000 zip-arkistoihin pakattua korkeusmallitiedostoa muunnetaan toiseen muotoon ja yhtenä yhtenäisenä aineistona käsiteltäviksi 57 minuutissa  Maanmittauslaitoksen_korkeusmallin_haltuunotto.pdf (4. maaliskuuta 2013).
 • Alustava ohje siitä, kuinka Itellan perusosoitteistosta, joka on tekstitiedosto, muodostetaan karkea, mutta ei aivan kelvoton postinumeroaluekartta paikkatietoaineistoksi.  Ohje:  Itellan_perusosoitteiston_haltuunotto.pdf ja lopputulos shapefile-muodossa  postinumeroalueet_2013_v01.zip  Postinumeroalueet ovat saatavilla myös WFS-palvelusta http://hip.latuviitta.org (17. helmikuuta 2013).
 • Uusia WFS-tasoja testaajille: Kuusi erityyppisiä geometrioita sisältävää tasoa, joita voidaan muotata WFS-T -ohjelmilla.  Geometrityypit: point, multipoint, linestring, multilinestring, polygon ja multipolygon.  Jokaisen tason ominaisuustiedoissa on mukana seuraavat tietotyypit: string, integer, double, date ja datetime.  Hyvin toimivalla WFS-T -ohjelmalla pitäisi pystyä päivittämään jokaisen tason geometrioita ja kaikkia ominaisuustietoja. (5. helmikuuta 2013).
 • Uusi ohje: Näin saat tietokoneellesi koko maan 1:50000 mittakaavan maastokartat sekä GPS-sijaintitiedon, jonka perusteella näet kartalta missä olet.  Ohjeessa esitetty vaihtoehto on ilmainen, toimivan asennuksen tekeminen on hyvin helppoa, eikä karttojen käyttämiseen asentamisen jälkeen enää tarvita nettiyhteyttä.  Maastokartat_ja_GPS-tuki_Windows-tietokoneelle_helposti.pdf (23. tammikuuta 2013).
 • Uusi ohje  Pääkaupunkiseudun liikennemeluvyöhykkeiden haltuunotto  Ohjeessa muokataan Helsinki Region Infoshare -sivustolta saatavat aineistot toisenlaiseen käyttötarkoitukseen sopiviksi, ja pienellä käsittelyllä saadaan "piste alueen sisällä" -kyselyihin yli sata kertaa lisää vauhtia (18. joulukuuta 2012).
 • Neljä uutta WFS-tasoa: Pääkaupunkiseudun liikennemeluvyöhykeaineistoista yhdistetyt ja muokatut aineistot Laeq_paiva, Laeq_uo, Lden ja Lyo (18. joulukuuta 2012).
 • Uusi ohje: MapCache-ohjelman asetustiedosto, jolla saadaan aikaan julkisen hallinnon suosituksen JHS 180 mukaiset EPSG:3067-koordinaattijärjestelmää käyttävät laatoittavat kuvapalvelut (WMTS, TMS, WMS-C ym.)  JHS_180_laattajako_ja_MapCache.html (22. marraskuuta 2012).
 • Uusi ohje: Lisää paikkatieto-PDF:n tekemisestä GDAL:lla.  Tässä ohjeessa haetaan rasterikartta OSM:n kuvapalvelimelta ja vektorit OSM-vektorirajapinnasta, PDF-kartalle viedyille kohteille luodaan symbolit kuvatiedostosta ja niille tehdään tunnukset, joiden arvot haetaan kohteiden ominaisuustiedoista.  Ohje: Paikkatieto-PDF_OpenStreetMap-aineistoista.pdf ja ohjeen perusteella syntyvä PDF-kartta:  Geospatial_OpenStreetMap_vector_and_raster_map.pdf (14. marraskuuta 2012).
 • Uusi ohje: Jos koordinaatit tunteva paikkatieto-PDF on enemmän, kuin PDF-kartta ilman koordinaatteja, niin vielä monipuolisempi siitä tulee, kun kartalle lisätään omille tasoilleen vektoriaineistoja siten, että ominaisuustiedot seuraavat mukana ja niistä voidaan tehdä hakuja normaaleilla Acrobat Readerin työkaluilla.  Ohje:  Vektorit_paikkatieto-PDF-kartalle.pdf   ja ohjetta noudattamalla syntyvä PDF-kartta  GDAL_rasteri_ja_vektori.pdf  (5. marraskuuta 2012).
 • Uusia aineistoja WFS-palvelussa http://hip.latuviitta.org/cgi-bin/tinyows: Museoviraston avoimen datan Inspire-aineistot sekä "tutkija"-paketin aineistot.  WFS-palvelusta on nyt saatavilla 100 suomalaista avointa karttatietoaineistoa (28. lokakuuta 2012).
 • Uusi ohje: Lataa 60 gigatavua Maanmittauslaitoksen taustakarttasarjan tiedostoja ja tee niistä oma WMS-palvelu, joka pystyy jakamaan jopa yli 60 kuvaa sekunnissa (600 x 800 pikseliä.   MML-taustakarttasarja_WMS-palveluksi.pdf (26. lokakuuta 2012).
 • Uusi ohje: Latuviitan käyttäjäpalautteessa kaivattiin jotain helppoa tapaa muuntaa Maanmittauslaitoksen JPEG2000-muotoiset ortokuvat tiff-muotoon.  Tässä ohjeessa selostetaan, kuinka muunnoksen voi tehdä vetämällä JPEG2000-tiedosto hiirellä työpöydälle sijoitettavan kuvakkeen päälle.  Pienellä mielikuvituksella ohjetta voi soveltaa muihin GDAL:lla tehtäviin rasteri- ja vektorimuunnoksiin ja tehdä niistäkin vetämällä ja pudottamalla käytettäviä.  Vedä_ja_pudota_JPEG2000_tiffiksi.pdf (15. lokakuuta 2012).
 • Uusi ohje:  Kartta jossa on koordinaatit on vähän enemmän kuin kartta ilman koordinaatteja.  Tässä ohjeessa kerrotaan kuinka tehdään avoimen lähdekoodin GDAL-ohjelmalla PDF-karttoja, joissa on koordinaatit mukana ja kuinka niitä sitten käytetään.  Esimerkkikarttana on Maanmittauslaitoksen maastokartta, joka muuntuu ohjeen avulla 20 sekunnissa paikkatieto-PDF:ksi  Paikkatieto-PDF_ja_sen_kaksi_standardia.pdf (8. lokakuuta 2012).
 • Uusia standardiaikoja: Suomen OpenStreetMap-aineiston voi muuntaa heikolla Windows-kannettavalla Spatialite-tietokantaan 9 minuutissa ja PostGIS-kantaan 28 minuutissa.  Osm2pgsql ei tuolla koneella oikein toimi, ja muunnos PostGIS-kantaan kestää 3,5 tuntia (1. lokakuuta 2012).
 • Kaksi uutta WFS-tasoa: Helsingin kaupungin rakennusrekisteriaineiston rakennuspolygonit ja valikoima ominaisuustietoja, sekä tästä aineistosta muodostetut rakennusten ominaisuudet pistemäisinä kohteina (18. syyskuuta 2012).
 • Uusi ladattava aineisto: Spatialite/Rasterlite-tietokanta, johon on koottu muun muassa Helsingin alueen MML:n taustakarttarasterit mittakaavoissa 1:160t, 1:80t, 1:40t, 1:20t, 1:10t ja 1:5t sekä maastotietokannan tiestövektorit ja OpenStreetMapin tiet samalta alueelta.  Mukana on myös projektitiedostot Quantum GIS versioille 1.8 ja 1.9 sekä komentojono, jolla tietokanta on muodostettu lähtöaineistoista  Helsinki-atlas.zip (12. syyskuuta 2012).
 • Uusi standardiaika: Koko maastotietokannan pystyy asentamisen kannettavalle tietokoneelle PostGIS-kantaan tietokantadumpista kolmessa tunnissa (31. elokuuta 2012).
 • Uusi ohje: Kuvitettu selostus ESRI world filestä, joka tunnetaan usein myös TFW-tiedostona, sekä ohje kuinka sellaisen voi tehdä Maanmittauslaitoksen JPEG2000-muotoisille ortoilmakuville  ESRI_World_file_eli_TFW-tiedosto.pdf (14. elokuuta 2012).
 • Uusi ohje: GDAL/OGR:n uuden OSM-ajurin avulla voi hienosti muuntaa kaikki OpenStreetMap:in relaatiot GeometryCollection-tyyppisiksi kohteiksi, jotka voidaan puolestaan helposti näyttää OpenJUMP-ohjelmalla.  Englanninkielinen, kenties ei kovin suurta yleisöä kiinnostava ohje  OSM_relations_visualized_with_GDAL_and_OpenJUMP.pdf (12. elokuuta 2012).
 • Uusi ohje: Valitse mieleisiäsi kohteita OpenStreetMap-tiedostoista ja WFS-palvelusta ja tee niistä GPS-kohdepisteitä (POI), jotka voit viedä suoraan navigaattoriisi tai retki-GPS-laitteeseen  Paikkatietoaineistosta_GPS_kohdepisteiksi.pdf (7. elokuuta 2012).
 • Uusi ohje: GDAL on tukenut OpenStreetMap-vektoriaineistojen lukemista OSM-XML- ja OSM.pbf-tiedostomuodoissa nyt parin viikon ajan.  Tässä ohje, miten se tapahtuu ja esimerkki, mitä uudella ajurilla voidaan saada aikaan  OSM_aineistojen_haltuunotto_ja_GDAL.pdf (22. heinäkuuta 2012).
 •  Standardiajoissa uusi kellotustulos, joka paljastaa, millä ohjelmalla, millä komennolla ja minkälaisella tietokoneella tehtiin maastotietokannan1:50000 mittakaavan rasterikarttojen pakkaaminen yhdeksi 4,2 gigatavun suuruiseksi JPEG2000-kuvaksi sekä kuinka kauan pakkaamiseen meni aikaa (30. kesäkuuta 2012).
 • Valpas käyttäjä huomasi, että WFS-POST -esimerkit olivat lakanneet toimimasta.  Pyynnöt on korjattu vastaamaan hip.latuviitta.org-palvelussa muuttunutta WFS-tason skeemaa (27. kesäkuuta 2012).
 • Uusi MML:n vapaista aineistoista jalostettu aineisto: Mittakaavan 1:50000 maastokarttarasterit koottuna yhdeksi JPEG2000-tiedostoksi.  Tiedostokoko 4,2 Gt, ja se on jaossa BitTorrenttina  MML_maastokarttarasteri_50t_v2012 (JPEG2000).torrent (21. kesäkuuta 2012). BitTorrentit on myöhemmin poistettu, koska latuviitta.org jäi ainoaksi jakajaksi jäljelle, eikä se ole torrentien idea.  
 • Uusi kuvallinen ohje Maanmittauslaitoksen JPEG2000-ortoilmakuvien avaamiseksi kolmella ilmaisella GIS-ohjelmalla  JPEG2000_ortokuvan_avaaminen.pdf (15.kesäkuuta 2012).
 • Uusi ladattava aineisto: Aineistosta "Maastotietokannan tiestö osoitteilla" irrotetut osoitteet pistemäisinä kohteina.  Osoitepisteisiin sisältyy tiedot katunimestä, osoitenumerosta ja osoitteen sijaintikunnasta v. 2011 kuntarajojen mukaan.  Osoitteita on 4570597 kappaletta.  Tiedostomuoto on Spatialite-tietokanta.   Maastotietokannan osoitteet v. 2012 pisteinä (15. kesäkuuta 2012).
 • Uusi MML:n vapaista aineistoista jalostettu aineisto: Mittakaavan 1:100000 maastokarttarasterit koottuna yhdeksi JPEG2000-tiedostoksi.  Tiedostokoko 1 Gt, ja se on jaossa BitTorrenttina  MML_maastokarttarasteri_100t_v2012 (JPEG2000).torrent (5. kesäkuuta 2012).  BitTorrentit on myöhemmin poistettu, koska latuviitta.org jäi ainoaksi jakajaksi jäljelle, eikä se ole torrentien idea.
 • Uusi ohje: JPEG2000-mosaiikin teko Maanmittauslaitoksen rasterikartoista.   Mallisuoritus gdalbuildvrt-, gdal_translate- ja kdu_compress-ohjelmilla. jonka kuka tahansa voi toistaa ilmaisilla ohjelmilla  JPEG2000_mosaiikki_MML_rastereista.pdf (1. kesäkuuta 2012).
 • Uusi MML:n vapaista aineistoista jalostettu aineisto: Mittakaavan 1:250000 maastokarttarasterit koottuna yhdeksi JPEG2000-tiedostoksi.  Tiedostokoko 600 Mt, ja se on jaossa BitTorrenttina  MML_maastokarttarasteri_250t_v2012 (JPEG2000).torrent (30. toukokuuta 2012).  BitTorrentit on myöhemmin poistettu, koska latuviitta.org jäi ainoaksi jakajaksi jäljelle, eikä se ole torrentien idea.
 • Pari uutta standardiaikaa: Kaikkien maastotietokannan shapefile-zippien purkamiseen kuluva aika sekä Spatialite-kannan muodostaminen suojelukohde-shapefileistä (18. toukokuuta 2012).
 • Neljä uutta aineistoa WFS-palvelussa: Maastotietokannan tiestö osoitteilla; viivat, alueet, symbolit ja tekstit (16. toukokuuta 2012).
 • Uusi aineisto WFS-palvelussa: Helsingin kaupungin pysäköintilippuautomaatit.  Lähde: Helsinki Region Infoshare (1. toukokuuta 2012).
 • Uusi ohje: Exceliin tai CSV-tiedostoon X- ja Y-koordinaatteina tallennettujen tietojen muuntaminen oikeksi paikkatietoaineistoksi.  Esimerkkiaineistona Helsingin pysäköintilippuautomaatit  Excelistä paikkatietoaineistoksi.pdf (27. huhtikuuta 2012).
 • Tehty BitTorrenteille oma välilehti odottamaan lisää sisältöä (20. huhtikuuta 2012).  BitTorrentit on myöhemmin poistettu, koska latuviitta.org jäi ainoaksi jakajaksi jäljelle, eikä se ole torrentien idea.
 • Uusi ohje suurten kuvien, kuten ortoilmakuvien tehokkaista pakkausmenetelmistä.  Maanmittauslaitos laittaa vapautuvat ilmakuvat ladattaviksi häviöttömästi pakattuina JPEG2000-tiedostoina, mutta monille käyttäjille JPEG2000 tulee olemaan vaikea tiedostomuoto, ja myös häviöllisten pakkausmenetelmien mahdollistama levytilan säästö voi olla tarpeen.  Ortoilmakuvien_tehokas_pakkaus.pdf (5. huhtikuuta 2012).
 • Uusi BitTorrent-jakelu: Itämeren alueen kattava 7-kanavainen Landsat mosaiikki.  Tiedostokoko pakkaamattomana 40 Gt, pakattuna 10 Gt.  Mosaiikin tuoteseloste  Latuviitan Itämeri-mosaiikki.pdf  ja torrentin osoite  LV_Baltic_Sea_7.channel (30. maaliskuuta 2012).  BitTorrentit on myöhemmin poistettu, koska latuviitta.org jäi ainoaksi jakajaksi jäljelle, eikä se ole torrentien idea.
 • Uusia aineistoja, uusi jakelutapa. Suomen ja Euroopan julkiset (public domain) Landsat-kuvamosaiikit (kanavat 7-4-2) BitTorrent-latauksina.  Linkit Eurooppa ja  Suomi (28. maaliskuuta 2012).  BitTorrentit on myöhemmin poistettu, koska latuviitta.org jäi ainoaksi jakajaksi jäljelle, eikä se ole torrentien idea.
 • Uusia aineistoja WFS-palvelussa: ETRS-TM35FIN -karttalehtijakoja, yhteensä 9 kpl (22. maaliskuuta 2012).
 • Uusi ohje: JHS 180 -suosituksen mukaisen WMTS-palvelun kansallisen ETRS-TM35FIN-laattajaon määrittäminen GeoWebCache-ohjelmalle  JHS_180_laattajako_ja_GeoWebCache.pdf (12. maaliskuuta 2012). 
 • Geospatiaalinen PDF tuo koordinaatit mukaan PDF-tiedostoihin. Tämä mallikuva näyttää leveysasteet ja pituusasteet tavallisessa Adobe Acrobat Readerissa   GDAL_ISO+OGC_3067.pdf 

Tämä on puolestaan monipuolisempi ja pystyy näyttämään myös EUREF-koordinaatit, mutta siihen tarvitaan TerraGo Toolbar -lisäosa   GDAL_OGC_3067.pdf 

Tässä kartta on lisäksi vektorimuotoisena, joten viivat ja tekstit piirtyvät aina terävinä   Lahti_geospat.pdf  (9. maaliskuuta 2012).

 • WFS-palveluiden (TinyOWS ja Mapserver) OpenStreetMap-aineistot päivitetty (5. maaliskuuta 2012).
 • WFS-palvelussa (TinyOWS) kaksi uutta aineistoa: pääkaupunkiseudun väestötietoruudukko ja rakennustietoruudukko v. 2010 (2. maaliskuuta 2012).
 • WFS-palvelussa  (TinyOWS) kaksi uutta aineistoa: pääkaupunkiseudun äänestysalueet ja Helsingin liikenneonnettomuudet vuosilta 2000-2010 (15. helmikuuta 2012).
 • Uusi aihealue: Paikkatietotöiden standardiaikajärjestelmä.  Ensimmäisenä standardiaikana mitattu maastotietokannan polygonien tiedostomuodon muunnoksen standardiaika (13. helmikuuta 2012).  Aihe puuttuu toistaiseksi Latuviitan uudistetuilta sivuilta.
 • Uusi ohje: Kotimaisten Mapinfo-tiedostojen muuntaminen muihin muotoihin GDAL:in ogr2ogr-ohjelmalla.  Esimerkkiaineistona pääkaupunkiseudun seutukarttavektorit  Mapinfo_GDAL_ogr2ogr_ja_UTF-8.pdf  (8. helmikuuta 2012).
 • WFS-palveluun lisätty 13 uutta WFS-tasoa pääkaupunkiseudun seutukartta-aineistoista (4. helmikuuta 2012).
 • Uusi ohje: Näin haet ja muunnat vektoreita WFS-palvelusta suoraan komentoriviltä GDAL-apuohjelman "ogr2ogr" avulla  GDAL_ja_WFS.pdf  (30. tammikuuta 2012).
 • Uusi ladattava aineisto: Pääkaupunkiseudun seutukartta Spatialite-tietokantana EPSG:3067 eli ETRS-TM35FIN -järjestelmässä (19. tammikuuta 2012) latauslinkki.
 • WFS-palveluiden (TinyOWS ja Mapserver) OpenStreetMap-aineistot päivitetty (29. joulukuuta 2011).
 • Mapserver-WFS-palvelussa noin 48 kartta-aineistoa. Palvelu tukee sivuttamista WFS 1.0.0 ja 1.1.0 versioilla, jos pyynnössä käytetään STARTINDEX-parametria.  Käytännössä tämä tarkoittaa mahdollisuutta tehdä esimerkiksi haku "Hae 100000 kohdetta alkaen kohteesta 300000". (15. joulukuuta 2011).
 • Tehty TinyOSW-palvelun rinnalle toinen WFS-palvelu MapServer-ohjelmistolla.  Palvelu ja ensimmäiset 30 WFS-aineistoa käytettävissä osoitteessa http://hip.latuviitta.org/cgi-bin/mapserver_wfs (14. joulukuuta 2011).
 • Uusi aineisto WFS-palvelussa: Natura2000-alueet.  Tehty European Environmental Agency:n aineistosta, koska EEA, toisin kuin SYKE, sallii aineiston edelleenvälittämisen (6. joulukuuta 2011).
 • Uusi aineisto WFS-palvelussa: 1:1000000 mittakaavan kunnanrajat ilman merialueita. Tehty leikkaamalla MML:n 1:1000000 mittakaavan shapefile-kuntarajat MML:n 1:1000000 mittakaavan merenranta-alueelle "coast_p" ja poistamassa tuloksesta merialueet.  Saaria ei ole vähennetty tuloksesta. (3. joulukuuta 2011):
 • Uusi aineisto WFS-palvelussa: OpenStreetMap:in osoitepisteet ja rakennuksille annetut osoitteet yhtenä pistetasona (1. joulukuuta 2011).
 • Verkkopalveluiden OpenStreetMap-aineistot päivitetty. Tasojen koot: 211228 piste-, 452944 viiva- ja 407625 aluekohdetta  (29. marraskuuta 2011).
 •  Jos vektoreiden haku WFS-palvelusta  ei onnistu, niin syyn selvittäminen ei ole aina helppoa.  Tämä ohje auttaa  WFS_virheiden_tutkiminen.pdf (25.marraskuuta 2011).
 •  Latuviitta selvisi finaaliin asti Apps4Finland-kilpailun datan avaus -sarjassa, mutta ei päässyt palkintosijoille (22. marraskuuta 2011).
 •  Aloitettu http POST -menetelmällä lähetettävien ja erilaisia Filter-elementtejä sisältävien esimerkkien teko (17. marraskuuta 2011).
 • Lisätty ohje Maanmittauslaitoksen uuden hyvän, mutta hankalan XML-muotoisen kuntajakoaineiston haltuunottamiseksi
  MML:n kuntajako-XML:n haltuunotto (14. marraskuuta 2011).
 • 6 uutta WFS-tasoa: Suomen kuntajaot MML:n XML-tiedostoista, viivat ja alueet, mittakaavat 1:100000, 1:1000000 ja 1:4500000 (11. marraskuuta 2011).
 •  Lisätty Ohjeet ja videot -osioon kertomus WFS-palvelun BBOX- suorakaidevalinnasta ja sen monista ristiriitaisuuksista (11. marraskuuta 2011).  Ohje puuttuu toistaiseksi Latuviitan uudistetulta sivustolta.
 •  Uusia aineistoja WFS-palvelussa: pääkaupunkiseuden aluerajaukset - pienalueet, suuralueet ja tilastoalueet (5. marraskuuta 2011).
 •  Lisätty ohje pääkaupunkiseudun aluerajausten haltuunottamiseksi KML-muodosta ja lisätty latauksiin vastaava Spatialitekanta (5. marraskuuta 2011) linkki1 linkki2.
 •  Uusia aineistoja WFS-palvelussa: MML:n vuoden 2011 kuntaraja-aineistot 1:250000 ja 1:10000 (5. marraskuuta 2011).
 •  Lupauksista huolimatta tehty OpenLayers-demo: WC-kartta OpenStreetMap-aineistosta (1. marraskuuta 2011) Taustalla oleva verkkopalvelu on lopetettu eikä linkki toimi enää.
 • Verkkopalveluiden OpenStreetMap-aineistot päivitetty (29. syyskuuta 2011)
 • Uusi versio Superhelposta WMS-palvelimesta.  Tämä versio sisältää esiasennetut OpenStreetMap-aineistot.  Englanninkielinen asennus- ja käyttöohje saatavilla Super_easy_WMS_server.pdf (14. syyskuuta 2011).
 • Uusia ladattavia aineistoja: Kaksi Spatialite-aloituspakkausta, joihin sisältyy Spatialite-gui -ohjelma (Windows) ja joko Maanmittauslaitoksen 1:1000000 mittakaavan vektorit tai 1:4500000 mittakaavan vektorit Spatialite-tietokantana (5. syyskuuta 2011) linkki1 linkki2.
 • KKJ/ETRS-TM35FIN -muunnosohjeeseen lisätty päivityskomennot PostGIS- ja Spatialite-tietokantojen korjaamiseksi.   Ilman näitä muunnos menee väärin.
 • Lisätty ladattaviin aineistoihin Suomen OpenStreetMap-aineisto Spatialite-tietokantana ja video-ohje QGIS 1.8.0 -ohjelman ja Spatialiten käyttämisestä (29. elokuuta 2011) linkki1 linkki2.
 • Uusi aineisto WFS-palvelussa: Maaseutuviraston 1,1 miljoonaa peltolohkoa (20. elokuuta 2011).
 • Superhelpon WMS-palvelimen ensimmäinen betaversio julkaistu (14. elokuuta 2011).
 • Tehty uusi palvelu MapServer-NoSQL, jolla voi tehdä vapaita hakuja OpenStreetMapin tagien perusteella.
 • Lisätty esimerkkejä, kuinka käyttäjä voi vaikuttaa WMS-tason tietosisältöön ja esitystapaan ja ladata vastaavat tiedot vektoreina WFS-palvelusta (Verkkopalvelut - MapServer-OWS).
 • Perustettu Latuviitan WMS-palvelu jossa on tarjolla OpenStreetMap-aineistosta luotuja dynaamisia tasoja.
 • Lisätty 8 WFS version 1.0.0 mukaista esimerkkipyyntöä WFS-ohjesivulle.
 • Lisätty ohje samojen rasterikuvien käyttämiseksi sekä YKJ:ssä että TM35FIN:ssä muokkaamalla vain kuvien georeferointia linkki.
 • Lisätty ohje projektiomuunnosten tekemiseksi ogr2ogr-ohjelmalla KKJ/YKJ- ja ETRS-TM35FIN -järjestelmien välillä niin, että tulos on oikea linkki.
 • Lisätty ohje Maanmittauslaitoksen ilmaisen paikannimiaineiston muuntamiseksi tekstitiedostosta shapefile-muotoon ogr2ogr-ohjelmalla linkki.
 • Päivitetty OpenStreetMap-aineistot WFS-palveluun (22. 7. 2011).
 • Lisätty latauslinkki Kosmo GIS -päivityspakettiin, joka korjaa Latuviitan WFS-palvelun rautatieaineiston latausongelman (23. kesäkuuta 2011).  Linkki poistettu, koska Kosmo GIS:stä on uudempi versio saatavilla.
 • Lisätty linkki ladattavaan aineistoon: OSM-aineiston tiet shapefile-muodossa (EPSG:3067) (23. kesäkuuta 2011) linkki.
 • Lisätty video WFS-latauksesta iGeoDesktop-ohjelmalla linkki.
 • Päivitetty iGeoDesktop-ohjalman kuvausta uuden 0.4.2-version julkaisemisen jälkeen.
 • Lisätty linkki ladattavaan aineistoon: OSM-aineiston osoitteet shapefile-muodossa. Pistekohteita, koordinaattijärjestelmä EPSG:3067 eli ETRS-TM35FIN (23. kesäkuuta 2011) linkki.
 • Lisätty video WFS-latauksesta GvSIG-ohjelmalla (versio 1.11.0) linkki.
 • Lisätty video WFS-latauksesta QGIS-ohjelmalla (versio 1.7.0) linkki.