Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Latuviitan ohjeissa käytetään useimmin näitä ohjelmistoja:

GDAL

Spatialite

OpenJUMP

Paikkatieto-ohjeita

Latuviitan paikkatieto-ohjeet on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Maanmittauslaitoksen maastotietokannan tuoreimmat päivitykset ovat saatavilla vain GML-tiedostomuodossa, mutta ikävä kyllä tuo GML-muoto on sellainen, etteivät ainakaan ilmaiset vakio-ohjelmistot pysty sitä avaamaan.  GDAL-ohjelmakirjastoon lisättiin kuitenkin heinäkuussa 2013 tuki MTK-GML-tiedostomuodon lukemiselle.
 
Reititysohjelmat ovat mutkikkaita ohjelmistoja ja tekevät vaativia laskelmia, mutta käyttäjän näkökulmasta ne ovat hyvin yksinkertaisia ja kaikki samanlaisia: Jos annat lähtöpisteen ja määränpään, niin paluupostissa tulee reitti niiden välille.  Netissä olevissa reitityspalveluissa reitin laskenta on yleensä hitsattu kiinni johonkin sovellukseen, jolla sitä käytetään.  Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä, vaan reititystä on mahdollista käyttää mistä tahansa ohjelmasta, jos vain palvelun rajapinta on tunnettu.  Tässä ohjeessa näytetään pari esimerkkiä siitä, kuinka reitityspalveluiden rajapintoja voidaan käyttää.  Esimerkkiohjelmana on OpenJUMP ja reitityspalveluina OpenStreetMap-aineistoa käyttävä yournavigation.org sekä Helsingin seudun liikenteen pyöräilyn ja kävelyn reittiopas.
 
Itella on julkaissut avoimena aineistona osoite- ja postinumerotietoja ilman koordinaatteja ja Maanmittauslaitos on julkaissut avoimena aineistona osoitteita ilman postinumeroita.  Tässä ohjeessa esitetään menetelmiä, joiden avulla noista kahdesta aineistosta voidaan muodostaa jonkin verran käyttökelpoinen postinumeroaluekartta.
 
Maanmittauslaitoksen korkeusmalli on jaettu karttalehdittäisiin tiedostoihin, ja esimerkiksi 10 metrin korkeusmalliin koko Suomesta tarvitaan 11000 erillistä tiedostoa.  Lisäksi korkeusmalleilla ei ole mitään ylivoimaisen suosittua tiedostomuotoa.  Useimmiten käy niin, että käsillä oleva tiedostomuoto ei ole sopiva käsillä olevalle ohjelmalle.  Mutta näiden ongelmien takia ei kannata masentua, koska korkeusmallitiedostoja voidaan käsitellä GDAL:in avulla hyvin tehokkaasti.  Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka se tapahtuu.
 
Pääkaupunkiseudun liikennemeluvyöhykeaineistossa PK-seutu on jaettu vyöhykkeisiin niiden mallintamalla lasketun liikennemelun mukaan.  Tässä ohjeessa aineisto muunnetaan niin, että se soveltuu paremmin kyselypalveluissa käytettäväksi, esimerkkitapauksena kännykällä lähetettävä kysely "Mikä on liikennemelutaso tässä paikassa?".  Ohjeen avulla kyselyn suoritusaika putoaa 20 sekunnista 0,2 sekuntiin.
 
Paikkatieto-PDF -ohjeita ja mallikarttoja, joissa hyödynnetään GDAL 1.10 -versioon tulevia edistyneitä ominaisuuksia.  Uusina ominaisuuksina mm. metatietojen kirjoittaminen PDF-tiedostoon (tekijä, luontiaika, hakusanat ym.), logojen ja muiden kuvien lisääminen kartalle, yksilöllisten symboleiden käyttäminen kartan kohteille sekä hyperlinkkien lisääminen PDF-karttaan.  Esimerkkinä pysäkkiaikataulun avaaminen selaimeen, kun klikataan pysäkin tunnusta PDF-kartalla.
Suomenkielinen, vanhempi ohje ilman uusimpia ominaisuuksia:   Paikkatieto-PDF_OpenStreetMap-aineistoista.pdf 
Suomenkieliseen ohjeeseen liittyvä kartta:  Geospatial_OpenStreetMap_vector_and_raster_map.pdf 
Englanninkielinen, monipuolisempi:  Geospatial_PDF_maps_from_OSM_with_GDAL.pdf 
Suositellaan: Englanninkieliseen ohjeeseen liittyvä kartta  Advanced_geospatial_PDF_made_with_GDAL.pdf 
Mallikarttoja on paras katsoa Adobe Reader -ohjelmalla tai selaimen lisäosalla, sillä edistyneitä ominaisuuksia ei välttämätt voi käyttää muilla PDF-ohjelmilla. 
 
 
PDF-tiedosto sopii tietysti myös karttojen näyttämiseen kuvina, mutta PDF voi myös näyttää kartalta osoitetun kohdan koordinaatit tai se voi kohdistaa kartan tietokoneeseen kytketyn GPS-laitteen antamaan sijaintiin.  PDF-tiedostoon voidaan myös lisätä vektoritasoja, joiden näkymistä voidaan säädellä PDF-lukuohjelman tasojenhallinnasta, ja vektoreihin voidaan liittää ominaisuustietoja, joista voidaan tehdä hakuja katseluohjelman omilla työkaluilla.  Kaikki tämä voidaan tehdä ilmaisilla ohjelmistoilla.   Paikkatieto-PDF_ja_sen_kaksi_standardia.pdf    Vektorit_paikkatieto-PDF-kartalle.pdf 
 
Tässä ohje, jota seuraamalla saadaan aikaan WMS-taustakarttapalvelu Maanmittauslaitoksen 1:5000 - 1:8000000 -mittakaavaisesta taustakarttasarjasta.  Ohjeessa käydään läpi koko prosessi alkaen karttojen lataamisesta ja tiedostomuunnoksista ja päätyen palvelun tuottamiseen tarvittavaan MapServer mapfileen.  Palvelun suorituskyky on testattu tehokkaalla Windows-kannettavalla ja testin tulokset, jotka julkaistaan myös, näyttävät 18-64 kuvaa/sekunti suorituskykyä, mikä parhaimmillaan ylittää kolminkertaisesti Inspire-katselupalvelulle asetetut vaatimukset (20 kuvaa/sekunti)  MML-taustakarttasarja_WMS-palveluksi.pdf  
 
Helsingin kaupunki julkaisi syyskuussa 2012 hienon avoimen aineiston, jossa on koko kaupungin kaikkien rakennusten pohjien ääriviivat ja runsaasti ominaisuustietoja.  Tässä ohjeessa aineistoa käytetään asioihin, joihin sitä ei ole varsinaisesti tarkoitettu.  Rakennuspolygonit puristetaan pisteiksi ja niistä tehdään osoiteaineisto, ja osoiteaineistosta muodostetaan edelleen karkea postinumeroaluekartta. Käytettyjä menetelmiä voidaan soveltaa muihin vastaaviin paikkatietotöihin  Rakennusrekisteri_osoite_ja_postinumerokartaksi.pdf 
 
Maanmittauslaitoksen ilmakuvien JPEG2000-tiedostomuodossa kuvien maantieteellinen sijainti on kirjoitettu JPEG2000-tiedoston sisään.  Tämä tieto katoaa, jos kuva muunnetaan tavallisilla kuvankäsittelyohjelmilla esimerkiksi tiff-muotoon.  Toisaalta monet vanhemmat paikkatieto-ohjelmistot pystyvät löytämään kuvan sijaintitiedon vain ESRI World file -tyyppisestä tekstitiedostosta eli TFW-tiedostosta.  Tässä ohjeessa kerrotaan kaikki, mitä tavallisen ihmisen tarvitsee TFW-tiedostoista tietää.  Lisäksi esitetään, kuinka Maanmittauslaitoksen JPEG2000-ortoilmakuvan pariksi voidaan kirjoittaa toimiva world file tekstinkäsittelyohjelmalla ja ilmaisella Geojasper-apuohjelmalla "listgeojp".
 
OpenStreetMap:ssa on mahdollista suhteellisen helposti yhdistää erilaisia kohteita relaatioiksi.  Niiden tutkiminen ja hyväksikäyttö muilla kuin erityisesti OSM:ia varten tehdyillä ohjelmilla on sen sijaan ollut vaikeaa.  GDAL/OGR:n uuden OSM-ajurin, Spatialite-tietokannan ja OpenJUMP-ohjelman avulla relaatiot voi nyt saada kartalle varsin helposti.  GDAL muuntaa relaatiot Geometry Collection -tyyppisiksi kohteiksi, jotka pystytään tallentamaan Spatialiteen, ja jotka OpenJUMP puolestaan piirtää kartalle - suoraviivainen työketju, jota ei kovin monilla muilla ohjelmistoilla pysty tekemään.
 
OpenStreetMap-aineistoissa on paljon erilaisia pistemäisiä kohteita, jotka sopivat hyvin navigaattoreiden ja retki-GPS-laitteiden kohdepisteiksi (POI).  OpenStreetMap:in käyttämät tiedostomuodot ovat kuitenkin olleet tähän asti hankalia ottaa haltuun, koska perinteisiä paikkatietomuotoja ymmärtävät ohjelmat eivät ole voineet niitä lukea.  Uusi OGR-ajuri tekee kuitenkin OSM-tietojen haltuunotosta lastenleikkiä, ja tässä ohjeessa kerrotaan leikin säännöt.  Koska OSM on pohjimmiltaan vain paikkatietoa siinä missä muutkin  paikkatiedot, niin ohjeessa näytetään saman tien kuinka GPS-kohdepisteitä voidaan tehdä WFS-palvelusta.  Esimerkkiaineistona on Helsingin pysäköintilippuautomaatit. Paikkatietoaineistosta_GPS_kohdepisteiksi.pdf.
 
MML:n vapaassa aineistossa "Maastotietokannan tiestö osoitteilla" on suuri määrä osoitteita, jotka eivät kuitenkaan ole kaikkein helpoimmin käytettävässä muodossa.  Tässä ohjeessa selostetaan, kuinka aineistosta saadaan irti 4,5 miljoonaa osoitetta ogr2ogr- ja Spatialite-ohjelmilla  Maastotietokannan_osoitteiden_haltuunotto.pdf 
 
JPEG2000 ei ole parhaimmillaan rasterikarttojen pakkaamisessa, koska esimerkiksi LZW- ja deflate-menetelmät pakkaavat viivoja ja yksivärisiä alueita tehokkaammin.  Sopivasti tehty JPEG2000 tarjoaa kuitenkin nopean pääsyn satunnaiselle pienelle alueelle keskellä suurta kuvaa, mikä saattaa joskus olla suuri etu.  Rasterikarttamosaiikin tekemistä Maanmittauslaitoksen maastokarttarastereista käsittelee ohje  JPEG2000_mosaiikki_MML_rastereista.pdf 
 
 Maanmittauslaitoksen ortoilmakuvat ovat nyt ladattavissa JPEG2000-muodossa.  Monet kuvien latailijat tulevat huomaamaan, etteivät saa kuvia auki ollenkaan, tai että niiden käsittely on tietokoneelle tolkuttoman raskasta.  Tässä ohjeessa neuvotaan, mistä löytyy hyviä ja ilmaisia ohjelmia, joille MML:n JPEG2000-kuvien näyttäminen ja muuntaminen muihin muotoihin ei ole mikään ongelma  MML:n JPEG2000-ortoilmakuvien käsittely.html 
 
Maanmittauslaitos laittaa ortoilmakuvat ladattaviksi JPEG2000-tiedostomuodossa.  JPEG2000 on monipuolinen ja monimutkainen, ja ilmaisten ja avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttäjä tarvitsee siitä aiheesta useampiakin ohjeita.  Tämä on niistä ensimmäinen  Ortoilmakuvien_tehokas_pakkaus.pdf 
 
Pistemäisiä paikkatietoaineistoja jaetaan usein tekstitiedostoina tai taulukkolaskentaohjelman taulukkoina, niin että kohteiden koordinaatit on tallennettu taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin.  Tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka Excel-taulukkoon tallennetuista X-ja Y-koordinaateista tehdää oikea paikkatietoaineisto.  Ohje on tehty kolmelle eri ohjelmalle: GDAL, Spatialite ja OpenJUMP.  Samaa ohjetta voidaan soveltaan myös erotinmerkillisen tekstitiedoston (CSV) muuntamiseen.
 
Nettikartoissa käytettävä Web Mercator -projektio vääristää kartan mittasuhteet eikä siitä syystä sovi kaikkiin käyttötarkoituksiin.  Julkisen hallinnon suosituksessa JHS 180 esitetään kansallinen ETRS-TM35FIN -koordinaattijärjestelmää käyttävä laattajako, ja tässä ohjeessa esitetään, kuinka se toteutetaan käytännössä GeoWebCache-ohjelmalla
 
Mapinfo TAB -tiedostomuoto on laajasti käytössä. Tämän ohjeen avulla muuntaminen muihin tiedostomuotoihin onnistuu ogr2ogr-ohjelman avulla, eivätkä edes skandinaaviset kirjaimet mene sekaisin.   Mapinfo_GDAL_ogr2ogr_ja_UTF-8.pdf 
 
Versiosta 1.8.0 alkaen GDAL on pystynyt lukemaan vektoreita suoraan WFS-palvelusta ja muuntamaan ne suoraan mihin tahanta tukemaansa vektoritiedosto- ja tietokantamuotoon. Tämän tehokkaan ja vaarallisenkin työkalun käyttämiseksi on tehty käyttöohje, johon sisältyy myös 11 käytännössä toimivaa esimerkkipyyntöä.
 
WFS-palveluiden käytössä on valitettavan usein ongelmia.  Pelkästään hyvän virheraportin tekeminen valmisohjelmiston tukipalvelulle voi olla vaikeaa, puhumattakaan ongelman syyn selvittämisestä itse.  Lähes välttämätön apuväline tällaisiin tarkoituksiin on tallentavan http-välityspalvelin.  Tässä ohjeessa esitetään erään tällaisen ohjelmiston asennus ja käyttö WFS-liikenteen tutkimiseksi.
 
Maanmittauslaitos on laittanut kuntajakoaineistot tarjolle Inspire-tietotuotemäärittelyn mukaisina XML-tiedostoina.   Aineistot ovat erittäin hyvälaatuisia.  1:10000 mittakaavan aineisto on otettu suoraan kiinteistörekisteristä ja se on tarkin, mitä voi olla olemassa.  Yleistetyt aineistot puolestaan ovat paljon keveämpiä ja siitä syystä ne sopivat paremmin useimpiin käyttötarkoituksii.  Ikävä kyllä noiden XML-tiedostojen käyttäminen tavallisissa paikkatieto-ohjelmissa ei ole alkuunkaan yksinkertaista, eikä niiden haltuunottamiseksi myöskään anneta mitään ohjeita.  Tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka aineisto saadaan muunnetuksi Spatialite-, ESRI Shapefile- ja Mapinfo tab-muotoon ogr2ogr-ohjelmalla.
 
Pääkaupunkiseudun aluerajauskartat on ladattavissa Helsinki Region Infoshare -sivuston kautta, mutta vain KML-tiedostomuodossa.  KML ei ole oudoin mahdollinen vaihtoehto, mutta sen haltuunotto ole ole ollenkaan yksinkertaista tavallisille kuolevaisille.  Tässä ohjeessa esitetään mallisuoritus ogr2ogr-ohjelmalla
 
Superhelpon WMS-palvelimen asennus- ja käyttöohje PDF-tiedostona.  Toistaiseksi vain englanninkielinen versio saatavilla.
 
 
 Maanmittauslaitoksen paikannimet voidaan ladata tekstitiedostona Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.  Nimistön haltuunotto ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista.  Tällä ohjeella paikannimet voidaan muuntaa shapefilemuotoon ogr2ogr-ohjelmalla.  Lisäksi tarvitaan vain yksinkertainen tekstinkäsittelyohjelma sekä rohkeutta käyttää Windowsin komentoikkunaa.
 
Edellisen ohjeen avulla syntyvät shapefile-tiedostot eivät ole erityisen hienostuneita, minkä takia tässä jatko-ohjeessa neuvotaan vaihtoehtoinen tapa tehdä muunnos.  Lopputuloksena on Spatialite-tietokanta, joka tarjoaa paljon hienoja mahdollisuuksia.   Kirjallisen ohjeen lisäksi tarvitaan pari ohjelma-asennusta sekä vähän lisää rohkeutta, mutta periaatteessa tämä vaiva kannattaa nähdä.  Ikävä kyllä ei kuitenkaan käytännössä, koska GDAL:in VRT-, CSV- ja SQlite-ajureissa ei ole mahdollisuutta määritellä käytettyä merkistöä, mistä syystä nimistön skandinaaviset merkit eivät siirry tietokantaan oikein. 
 
Koska Maanmittauslaitoksen paikannimien haltuunotto  on jonkin verran hankalaa, niin Latuviitta tarjoaa valmiin malliratkaisun.  Lataukset-välilehdellä on linkki valmiiseen Spatialite-kantaan, joka on tehty soveltamalla kahta edellistä ohjetta, ja tähän linkin PDF-tiedostossa annetaan yksi esimerkki kyseisen tietokannan käyttämisestä.
 
Muunnokset koordinaattijärjestelmien välillä aiheuttavat usein ongelmia.  Geodeettisen laitoksen koordinaattimuunnospalvelua voidaan käyttää yksittäisten koordinaattiparien muuntamiseen järjestelmästä toiseen, mutta siitä ei ole suurtakaan iloa käyttäjälle, joka haluaisi muuntaa esimerkiksi shapefilen tai rasterikuvan toiseen koordinaattijärjestelmään.  Ogr2ogr ja gdalwarp ovat ohjelmia, joilla kokonaisen aineiston muuntaminen onnistuu, mutta  niillä, kuten muillakin PROJ.4 -kirjastoa käyttävillä ohjelmilla muunnos KKJ/YKJ -koordinaattijärjestelmän (EPSG:2391 - EPSG:2394 sekä EPSG:3386 ja EPSG:3387) ja muiden järjestelmien välillä tuottaa usein lähes 200 metrin suuruisen virheen.  Tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka muunnokset tehdään ogr2ogr- ja cs2cs-ohjelmilla oikein. Huom! Muunnosongelmat ovat vähenemässä, sillä ainakin tämän hetken (elokuu 2011) PROJ.4 -kehitysversiossa on mukana oikeat parametrit sekä KKJ-kaistoille että ETRS-TM35FIN:lle. Vanhoihin ohjelmaversioihin tiedot eivät kuitenkaan valitettavasti päivity koskaan.
 
Rasterikarttojen koordinaattijärjestelmän muunnos edellyttää yleensä kuvan jokaisen pikselin uudellen laskentaa, joka on hidasta ja huonontaa väistämättä kuvan laatua. Onneksi muunnokseen YKJ:n ja ETRS-TM35FIN-järjestelmien välillä voidaan käyttää temppua, joka on nopea eikä huononna laatua, koska varsinaiseen kuvadataan ei tarvitse koskea ollenkaan. Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka temppu tehdään.
 
Edellisessä kohdassa kuvattu temppu voidaan periaatteessa tehdä myös ohjelmallisesti oheisella GPL-lisensoidulla Python-skriptillä. Skripti pystyy muuntamaan minuutissa satoja tfw-tiedostoja. Ikävä skriptiä ei voida jakaa täysin toimivana tältä sivustolta, sillä skripti vaatii toimiakseen kaksi suoritettavaa Windows-ohjelmaa, "listgeo.exe" ja "ykjetrs.exe". Näistä ykjetrs.exe -ohjelman käyttölupaa täytyy tiedustella Maanmittauslaitokselta. Joku Python-ohjelmointitaitoinen voisi varmaankin kohtuullisella vaivalla muuntaa skriptin käyttämään koordinaattimuunnoksiin ykjetrs-ohjelman sijasta cs2cs-ohjelmaa.